Åpen hall

Åpen hall-sponsorer :

Hva er Åpen hall ?

Høsten 2020 starter Hønefoss Basketballklubb opp et gratis «Åpen hall» tilbud for barn og unge i Ringeriksregionen. Vi ønsker å åpne hallen en til to fredager i måneden. På sikt eller i perioder kanskje hver uke.

Åpen hall er et lavterskeltilbud for ungdommer i Ringeriksregionen.
Vi ønsker at dette tilbudet skal være med på å finne en uformell aktivitet for ungdommen i regionen og være med på å «holde dem borte fra gata» og få dem med i et rusfritt og inkluderende miljø.
Samtidig er dette med på å styrke klubbens posisjon i lokalsamfunnet og markedsføre oss på en meget god måte. Prosjektet vil også appellere godt til ønske om mer fysisk aktivitet for barn og unge, noe som vi ser på som veldig positivt.

Hønefoss Basketballklubb inviterer til gratis basketballaktivitet i Hønefoss Arena en til to fredager i måneden. Hvis vi får det til kan det hende vi kan utvide tilbudet til å være hver fredag. Hallen vil være åpen fra kl 18 til 21 disse dagene.

Aktivitetene i hallen krever ingen forkunnskaper om basketball, her er det åpent for alle mellom 13 og 19 år.
Det vil legges opp til «uorganisert» aktivitet, veiledet av våre trenere/aktivitetsledere. Eksempler for slik aktivitet er spill 1v1, 2v2, 3v3, skyte mot kurv alene, skuddkonkurranser og andre
konkurranser.

HBBK sørger for å ha trenere/aktivitetsledere inne i hallen og vakter ved inngangen.

Vil du hjelpe oss med å arrangere Åpen hall ?
Vi trenger vakter og aktivitetsledere i hallen annenhver fredag.
Vi starter opp med fredager i oddetallsuker.
Oversikt over datoer kommer snart ! Første gang planlegges å være fredag 9.oktober !

Hvem støtter og hjelper oss med Åpen hall ?
Ringerikskraft går inn som sponsor av Åpen hall.
Ringerike kommune sørger for gratis halleie.
Hønefoss Arena åpner hallen for oss og hjelper oss med vakthold og veiledning av våre vakter.
Frivillige trenere, foreldre og spillere i Hønefoss Basketballklubb stiller opp som aktivitetsledere og vakter.

Vil du støtte Åpen hall ?
Vi er takknemlige for alle bidrag til prosjektet, store som små !
For å støtte Åpen hall ta kontakt med leder Tomas Johansen på
mobil 413 03 240 eller epost post@honefossbasket.no