InfoFelles foreldremøte for hele klubben onsdag 19.oktober

9. oktober, 2016by Tomas Johansen

Styret i Hønefoss Basketballklubb ønsker med dette å invitere alle foreldre/foresatte til et felles foreldremøte onsdag 19.oktober kl 19.00-21.00 på Veienmarka ungdomsskole.

Kl 19.00 – 20.00 vil det bli gitt en del felles informasjon fra styret, samt at vi vil ha en kort gjennomgang av sekretariatsoppgaver ved hjemmekamper.
Kl 20.00 – 21.00 deler vi oss inn lagvis.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme !

Vel møtt !

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -