InfoHenting og levering i Hønefoss Arena

26. oktober, 2016by Tomas Johansen

Vi har fått et ønske fra daglig leder Geir Bratlund.

For å unngå kø og trafikkfarlige situasjoner rett foran inngangen, ber han foreldre om å slippe av og hente barn langs Ringeriksgata.

Vi håper dette ønsket respekteres og etterkommes.

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -