Let`s Play Hønefoss

Let`s Play Hønefoss er ett prosjekt som tilbyr basketballtreninger i SFO på forskjellige             barneskoler i Ringerike. Trenerne på skolene er spillere på aldersbestemte lag i HBBK som gjør dette på frivillig basis.

Fra høsten 2013 håper vi å ha ett mer generelt tilbud om treninger for barn i 3.-4.-klassealder.

 

Skolene som deltar våren 2010 er : 

Helgerud skole. Trener Geir Håkon Bjørklund.

Ullerål skole. Trener er Sondre B. Hanssen.

Kirkeskolen. Trener er Jeppe M. Tandberg.

Stranden skole. Trenere er Anders I. Ham og Christian Larsen

Hønefoss skole. Trenere er Petter Bye og Jonar F. Simensen.

Skolene som deltar sesongen 2008/2009 er : 

Helgerud skole. Trenere er Øystein M. Storaa og Glenn Bålerud.

Veien skole. Trenere er Elin K. Gulbrandsen, Siri Granheim og Maiken Johnsen.

Hønefoss skole. Trener er Sondre B. Hanssen, Glenn Gulbrandsen og Daniel Jensen.

Vang skole. Trenere er Åsmund Kamphaug og Jarl E. Espelund.

Eikli skole. Trenere er Geir Håkon Bjørklund og Anders Hafnor.

Tyristrand skole. Trenere er Marie Skogsholm og Stine Marie Kristoffersen.

Det jobbes med å skaffe flere trenere slik at flere skoler kan få tilbud om treninger. 

Kontaktperson er sportslig leder Tomas Johansen på tlf 413 03 240 eller epost : posthbbk@online.no

Skolene som deltar sesongen 2007/2008 er : 

– Helgerud skole. Trenere er Lise Løken og Tina Bakke.

Veien skole. Trenere er Ulrik Nordby og Markus Lien.

Hønefoss skole. Trener er Leif Thomas Breivold.

Vang skole. Trenere er Vetle Fredriksen, Karl Henrik Svendsen og Magnus Jernslett.

Kirkeskolen. Trenere er Gry Loe Haugaa og Karoline Røgeberg.

Vik skole. Trener er Christine Bakke.

Heggen skole. Trener er Johannes Hansen.

Eikli skole. Trener er Stig Eriksen.

Tyristrand skole. Trener er Vibeke Eriksen

Kontaktperson er sportslig leder Tomas Johansen på tlf 413 03 240 eller epost : post@honefossbasket.no