InfoOppdatering streetbasketbane på Livbanen

29. oktober, 2017by Tomas Johansen

Mange trodde sikkert det var arbeidene med banen som startet i september da det ble satt opp gjerde og anleggsmaskinen ankom. Dessverre var det ikke start på bygging av banen, men legging av rør (også omtalt i Ringerikes Blad). Dette betyr dessverre at banen ikke blir bygd før til våren. Kontrakt med entrepenør er signert og de ønsker å starte så fort det lar seg gjøre etter at frosten har gått.

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -