InfoParkering ved Hønefoss Arena

20. april, 2015by Tomas Johansen

Fra mandag 20 april, starter gjenstående arbeider utomhus, alt fra asfaltering og merking, til beplantning.

I perioden fram til dette arbeidet blir ferdig, vil det bli begrenset med parkeringsplasser(deler av området vil bli sperret av).

De som kommer med bil må parkere i Ringeriksgata, godt med litt frisk luftJ

Til orientering.

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -