Styret

Styret i Hønefoss Basketballklubb sesongen 2017/2018 består av : 

Leder : Magnus Herstad (1 år)
Nestleder : Stig Eriksen (1 år)
Kasserer : Elin Vikeby (2 år)
Sekretær : Vibeke Eriksen (2 år) gjenvalg
Rådgiver : Fred Erlandsen (1 år)
Styremedlem : Geir Trume  (2 år)
Styremedlem : Line Minde (1 år)
Sportslig leder : Tomas Johansen (2 år) gjenvalg
Varamedlem : Halgeir Bråten (1 år)

Styret ble valgt på årsmøtet 22.mars 2017.

For å kontakte styret sender du en mail til post@honefossbasket.no eller ringer sportslig leder på tlf 413 03 240.