Styret

Styret i Hønefoss Basketballklubb sesongen 2018/2019 består av : 

Leder : Magnus Herstad (2 år)
Nestleder : Even Mathilassi Lien (2 år)
Kasserer : Elin Vikeby (1 år)
Sekretær : Vibeke Eriksen (1 år)
Rådgiver : Fred Erlandsen (2 år)
Styremedlem : Geir Trume  (1 år)
Styremedlem : Line Minde (2 år)
Sportslig leder : Tomas Johansen (1 år)
Varamedlem :

Styret ble valgt på årsmøtet 21.mars 2018.

For å kontakte styret sender du en mail til post@honefossbasket.no eller ringer sportslig leder på tlf 413 03 240.