Styret

Styret i Hønefoss Basketballklubb sesongen 2019/2020 består av : 

Leder : Magnus Herstad (1 år)
Nestleder : Even Mathilassi Lien (1 år)
Kasserer : Siv Beate Rovelstad (2 år)
Sekretær : Vibeke Eriksen (2 år)
Rådgiver : Fred Erlandsen (1 år)
Styremedlem : Geir Trume  (2 år)
Styremedlem : Line Minde (1 år)
Sportslig leder : Tomas Johansen (2 år)

Styret ble valgt på årsmøtet 26.mars 2019.

For å kontakte styret sender du en mail til post@honefossbasket.no eller ringer sportslig leder på tlf 413 03 240.