23. september, 2023

Årsmøte 22.mars kl 19.30

Årsmøte i Hønefoss Basketballklubb avholdes på Veienmarka ungdomsskole onsdag 22.mars 2017 kl 19.30.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10.mars.

Til årsmøtet er det fem styremedlemmer som er på valg : Leder, Sportslig leder, kasserer og to styremedlemmer.
Er du interessert i å være med å styre HBBK ? Ta kontakt med Even Mathilassi Lien i valgkomiteen på epost even.mathilassi.lien@gmail.com

Spørsmål rundt styrevervene kan rettes til Sportslig leder – post@honefossbasket.no