InfoÅrsmøte avholdes 4.mai

24. mars, 2021by Tomas Johansen

Årsmøte i Hønefoss Basketballklubb vil bli avhold digitalt tirsdag 4.mai kl 19.00

Link til det digitale møtet vi publiseres i Facebookgruppa «HBBK 2020/21» i forkant av møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 20.april.

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -