23. september, 2023

Årsmøte i HBBK 24.april

Årsmøte i Hønefoss Basketballklubb avholdes i Ringerikshallen onsdag 24.april kl 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10.april.

www.honefossbasket.nopost@honefossbasket.no