HomeFacebookgrupper HBBK

Hønefoss Basketballklubb har Facebookgrupper for alle lag. I disse lukkede gruppene deles informasjon til hvert enkelt lag.

Klubbens FB-side : Hønefoss Basketballklubb.

For alle medlemmer : HBBK 2021/22
For alle medlemmer : Bruktsalg av HBBK-utstyr : HBBK Bruktsalg

1.div menn : HBBK 1.div menn

2.divisjon kvinner (04 og eldre) : HBBK /2.div kvinner

Gutter 2003-2004: HBBK G0304 (G19)

Gutter 2005-2006 : HBBK G0506

Jenter 2005-2008 : HBBK J0508 (J15-16)

Gutter 2007-2008 : HBBK G0708

Gutter 2009 : HBBK G09

Gutter og jenter 2010/2011 og Jenter 2009 : HBBK GJ10/11 + J09

Gutter og jenter 2012 og yngre : HBBK GJ12-15 (1.-4.kl)