12. juni, 2024

Hønefoss Basketballklubb

Basketball – vår lidenskap !

HBBK støttes av Eiksenteret Hønefoss og Zuccarellostiftelsen !!!

2 min read

Hønefoss Basketballklubb har blitt trukket ut som hovedfinalist for en kampanje i regi av Eiksenteret og Zuccarellostiftelsen.
Alle som ønsker kan støtte kampanjen via Vippsnummeret nedenfor.

Under bildet ligger en pressemelding fra Eiksenteret og Zuccarellostiftelsen.
Hønefoss Basketballklubb ønsker å bruke midlene vi får gjennom denne kampanjen til våre gratisprosjekter rettet mot barn og ungdom – Gratis basketskoler i skolenes ferier, basketundervisning i skole/SFO og Åpen Hall !

 

 

Hønefoss Basketballklubb TRUKKET UT SOM HOVEDFINALIST FOR EIKSENTER-KAMPANJE

Rundt omkring i landet pågår det nå 46 innsamlingskampanjer til lokale formål, nominert frem av innbyggere i lokalmiljøet til de ulike Eiksentrene i hele Norge. Totalt kom det inn 733 nominasjoner på verdige formål som tilbyr aktiviteter til barn og unge, eller på annen måte jobber for å sørge for inkludering blant barn og unge.

Hønefoss Basketballklubb er utpekt som mottaker av midler som samles inn under våronna gjennom et samarbeid mellom Eiksenteret Hønefoss og stiftelsen til Mats Zuccarello. Besøkende i Eiksenteret Hønefoss vil få informasjon om hvordan de kan bidra til den lokale innsamlingskampanjen, som skal gagne barn og unge.

Zuccarellostiftelsen ble stiftet februar 2016 av Mats Zuccarello med formålet om å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at enda flere får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

“Stiftelsen min har som ambisjon at ingen barn skal stå på sidelinja, og vi bidrar blant annet ved å ta på oss utgiftene som treningskontingenter, utstyr e.l. som mange familier i dag opplever er for dyrt,” sier Zuccarello.

“Vi så i den første søknadsrunden i 2022 at de høye strømprisene har satt mange familier i en ekstremt vanskelig situasjon. Noen vet ikke om de har råd til å dekke utgiftene ved barnas fritidsaktiviteter, og andre foresatte tør ikke melde barn på nye aktiviteter i frykt for at de ikke kan betale for seg,” legger Daglig leder, Kristine Lind, i Zuccarellostiftelsen til.

Eiksenteret har vært en av de viktigste støttespillerne til Zuccarellostiftelsen siden 2019, og nå har organisasjonene gått sammen om en innsamling som skal styrke lokalmiljøene over hele landet der Eiksenteret har tilstedeværelse.

Hønefoss Basketballklubb ble utvalgt som hovedfinalist for Eiksenteret Hønefoss, grunnet deres fokus på inkludering blant barn og unge, og nå ønsker Eiksenteret Hønefoss og Zuccarellostiftelsen mest mulig lokal oppslutning rundt kampanjen som avsluttes 15.juni. “Vi oppfordrer lokalbefolkningen til å gi støtte ved å vippse til 595107, slik at vi kan gi Hønefoss Basketballklubb så mye støtte som mulig”, sier Trond Thorseth, hos Eiksenteret Hønefoss.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.