23. februar, 2024

Hønefoss Basketballklubb

Basketball – vår lidenskap !

Politiattest

Krav om politiattest i Hønefoss Basketballklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Hønefoss Basketballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Tomas Johansen epost : post@honefossbasket.no  – telefon 413 03 240

eller hans/hennes stedfortreder:  Magnus Herstad  e-post: mherstad@yahoo.no  – telefon: 472 91 417

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1:

Dette gjøres ved å fylle ut en enkel nettsøknad du finner på denne linken : https://attest.politi.no/

Du må logge inn med MinID, BankID el l.

Følg instruksjonene (er ikke vanskelig).

Velg kategori : Frivillige organisasjoner

Velg formål : Frivillige organisasjoner

Dere skal så legge ved et vedlegg (bekreftelse fra klubben) – dette fås ved henvendelse til Tomas Johansen. Det dere må gjøre med dette vedlegget er å skrive det ut, fylle ut navn og personnummer (11 siffer), så scanne det på nytt og legge ved filen.

Til slutt trykker dere på ”Send søknad”.

Det tar normalt et par uker før attesten kommer i posten til dere.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Tomas Johansen eller Magnus Herstad. Hønefoss Basketballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Hønefoss Basketballklubb

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.