29. november, 2023

Sekretariatskurs torsdag 8.februar

I forbindelse med Regionsmesterskapet vi skal arrangere 17.-18.mars  blir det arrangert sekretariatskurs i Hønefoss Arena 1 :

TORSDAG 8.februar fra kl 19 til ca 21/2130.

Vi vil gå gjennom skjemaføring, klokka og 24-sekundersklokka.
Fra kl 1930 vil vi spille kamper med fullt sekretariat for å øve !

Dette utløser endringer i treningstidene samme dag :

Felles trening for Jenter 17, Gutter 17 og Gutter 19 fra kl  1800-1930(vanlig trening) –

i tillegg sekretariatskurs for samtlige spillere fra 1930 til 21/2130.

Sekretariatskurset er for alle som ønsker å lære skjemaføring,  tidtaking og 24-sekunder.
Vi håper at flest mulig tar seg tid til å være med på dette !


Vel møtt !