InfoSluttspilloppsettet for skolecupen er klart !

3. februar, 2014by Tomas Johansen

Oppsettet for sluttspillet i skolecupen er nå klart etter en høytidelig trekning i Ringerikes Blads lokaler:

Barneskolene spiller onsdag 12.februar, mens ungdomsskolene spiller onsdag 19.februar. Kampoppsett kommer senere.

Barneskolen jenter:
Tyristrand – Helgerud
Vang – Ullerål

Barneskolen gutter:
Veien – Helgerud
Hønefoss – Kirkeskolen

Ungdomsskolen jenter (ikke trekning, men krysspill 1 mot 2):
Veienmarka – Tyristrand
Hov – Hole

Ungdomsskolen gutter (som jentene):
Hole – Veienmarka
Hov – Tyristrand

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -