29. mai, 2023

Tiltak COVID-19

På denne siden finner du gjeldende tiltak o.l. som gjelder sesongen 2021/2022

Oppdatert : 09.12.21

Info fra Hønefoss Arena 09.12.21 : 

Etter myndighetenes anbefalinger og retningslinjer innføres det igjen smitteverntiltak i Hønefoss Arena.

For treningshverdagen betyr det stengte garderober, ventesoner og Covidrengjøring med fogger mellom treningspartier.

De lagene som har trening først kan gå rett inn på den banen de trener såfremt fløydøren inn til banen er åpen. Banen vil være klar til bruk
ca. kl. 16.00.

Alle tar av seg utesko, og setter de langs veggen utenfor fløydøren slik at det er mulig å passere, turn har egne rutiner.

Lag som kommer på trening utover ettermiddagen venter i ventesone til laget som trener før dem har forlatt hallen, og Covidrengjøring av kontaktflater er utført.

Ventesone for bane 1 er rett utenfor heisen, ventesone for bane 2 er i begynnelsen av glasskorridoren, ventesone for bane 3 er i enden av glasskorridoren, ventesone for turn er i begynnelsen av løpebanen. Kart / oversikt over ventesoner står på et stort skilt utenfor hovedinngangen.

Lag som forlater hallen etter trening gjør dette via sideinngangene S-2 og S-3.

Jeg gjør oppmerksom på at foreldre har anledning til å oppholde seg i fellesområder såfremt retningslinjer for smittevern følges.

For kamper og øvrige arrangementer gjelder antallsbegrensninger i henhold til nasjonale retningslinjer, oversikt følger vedlagt (gjengitt nedenfor)

Også her vil det være stengte garderober, men arrangør kan tilby dusjing for lag som har lang kjørevei. Arrangør er da ansvarlig for Covidrengjøring etter bruk.

Ha en fortsatt fin dag.

Med vennlig hilsen

Helge Heger-Dahlen

Daglig leder

Hønefoss Arena AS

 

TILTAK I FORBINDELSE MED KAMPER : 

Arrangøren er ansvarlig for:

å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt

å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Det innebærer å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Påbud om munnbind der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand

Antall og begrensninger:

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Med faste tilviste plasser menes at publikum skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet, under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter til bestemte plasser eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

 

Viktige dokumenter og linker : 

NBBF : Veileder for basketballaktivitet

Hvis dere har spørsmål er det bare å ta kontakt på epost post@honefossbasket.no eller ringe leder Tomas Johansen på telefon 413 03 240