HomeTreningstider ses 21/22

Treningstider HBBK sesongen 2021/2022

Korrekt pr 04.10.21

Det er gjort noen endringer 04.10.21

1.divisjon menn : Endret 04.10.21
Mandag              kl 2030-2200      Benterudhallen
Onsdag               kl 1930-2130     Hønefoss Arena 1

2.divisjon kvinner :
Tirsdag                kl 2045-2200      Hønefoss Arena 3
Torsdag               kl 1915-2030      Hønefoss Arena 1

Gutter 03/04 (Gutter 19):
Mandag               kl 2030-2200      Benterudhallen
Tirsdag                kl 1800-1930      Hønefoss Arena 1
Torsdag               kl 2030-2200      Hønefoss Arena 1

Gutter 05/06 (Gutter 16) – felles med G0304 : Endret 04.10.21
Tirsdag               kl 1800-1930      Hønefoss Arena 1
Torsdag              kl 2030-2200      Hønefoss Arena 1

Jenter 05/06 (Jenter 16) : 
Tirsdag                kl 1930-2045      Hønefoss Arena 3
Torsdag               kl 1800-1915      Hønefoss Arena 1

Jenter 07/08 (Jenter 15) : 
Tirsdag                kl 1930-2045      Hønefoss Arena 3
Torsdag               kl 1800-1915      Hønefoss Arena 1

Gutter 07/08 (Gutter 15) : Endret 04.10.21
Mandag              kl 1930-2130     Hønefoss Arena 3
Torsdag              kl 1930-2100     Benterudhallen

Gutter 09 (Gutter 13) :
Mandag               kl 1930-2030     Benterudhallen
Onsdag               kl 1830-1930      Benterudhallen

Gutter og jenter 2010/11 + Jenter 2009 – EasyBasket U11-U12:
Tirsdag                kl 1730-1830      Ullerålhallen
Torsdag               kl 1700-1800      Veienmarka ungdomsskole

Gutter og jenter 2012 og yngre – EasyBasket U7-U10:
Tirsdag                kl 1730-1830     Ullerålhallen
Torsdag               kl 1800-1900     Veienmarka ungdomsskole

For alle : Åpen trening – ferdighetstrening:
OPPSTART ONSDAG 13.oktober
Onsdag                kl 1930-2100     Benterudhallen
Torsdag                kl 2100-2200     Benterudhallen
Disse øktene er åpne for alle og skal brukes til å jobbe med individuelle ferdigheter, ikke til spilling.

ÅPEN HALL :
Fredager kl 18-21 i Hønefoss Arena 1 – oppstart 24.september.