Medlemsinfo

Her finnes litt info som kan være nyttig for våre medlemmer.

Medlemskontingent/Treningsavgift sesongen 2018/19:
Pr sesong skal medlemmene betale medlemskontingent og treningsavgift. Pr i dag er denne på 1400 kr for medlemmer født i 2009 eller senere, 1700 kr for medlemmer født 2005-2008 og 2000 kr for medlemmer født 2003 eller tidligere. Av disse summene utgjør medlemskontingenten 200 kr og treningsavgiften hhv 1200 kr, 1500 kr og 1800 kr.

HBBK benytter medlemssystemet KlubbAdmin. Gjennom dette systemet sender vi ut alle fakturaer. Faktura kommer som pdf-vedlegg i epost eller man kan «få tak i» fakturaen ved å opprette en bruker på Min idrett. Se veiledning : Veiledning til opprettelse av bruker på Min idrett.

Lisens sesongen 2017/18: (ikke oppdatert enda hos NBBF for sesongen 18/19)
Det skal betales lisens til Norges Basketballforbund, denne er en forsikring som alle må ha for å kunne spille kamper. Det blir sendt ut egen giro for dette. Pr i dag er lisenssatsene som følger : Senior U19 og eldre : kr 1200, spillere U14-U19  kr 975 og  spillere U13 som fyller 13 år i løpet av sesongen (mellom 1/7-17 og 1/7-18) : kr 560. Spillere U12 og yngre dekkes av idrettsforbundets barneidrettsforsikring.

Dugnader :
Vi ønsker å holde dugnadsarbeidet på et minimum. I stedet for dugnader har vi de siste årene hatt ett eller to lotterier i regi av Sportslotteriet pr sesong. Ett i november/desember og ett i februar/mars. I sesongen 17/18 blir det et lotteri i november.Det er ikke frivillig å delta i disse lotteriene. I tillegg kan vi ha en dugnad for en av våre sponsorer.

Treninger :
Sesongen 2017/18 har vi treninger følgende steder :  Hønefoss Arena, Ringerikshallen, Veienmarka ungdomsskole og Hov ungdomsskole.

Drakter :
Drakter og shortser til kamper har klubben til utlån. Det er lagkontaktene som administrerer dette.

Salg av profileringsutstyr :
Se egen link på menyen til venstre eller klikk her

Lagkontakter :
Hvert lag skal ha en lagkontakt. Denne personen er bindeleddet mellom styret og spillerne/foreldrene på laget.
Lagkontaktens oppgaver er kort oppsummert :
– Ha kontroll på lagets drakter,
– Sette opp kjøreliste til bortekamper
– Organisere kafesalg og dommerbetaling på enkelte dager med hjemmekamper (øvrige foreldre bidrar)

Hjemmekamper :
Denne sesongen vil våre hjemmekamper spilles i Hønefoss Arena.

Bortekamper :
Region Øst, som vi hører til, strekker seg over fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. De fleste bortekampene spilles i Oslo og Akershus, men turer til de andre fylkene må også påregnes.

Klubbkvelder :
Vi prøver å få til noen sosiale arrangementer i løpet av sesongen. Da samler vi hele klubben på samme sted og har ulike aktiviteter.

Jul- og sommeravslutning :
Vi har som tradisjon å arrangere avslutning til jul og sommeren. Til disse arrangementene inviterer vi også foreldre og søsken.

 

Kontaktinfo :
Sportslig leder Tomas Johansen : mobli 413 03 240 eller epost post@honefossbasket.no