Medlemsinfo

Her finnes litt info som kan være nyttig for våre medlemmer.

Medlemskontingent/Treningsavgift :
Pr sesong skal medlemmene betale medlemskontingent og treningsavgift. Pr i dag er denne på 1000 kr for medlemmer født i 2007 eller senere, 1200 kr for medlemmer født 2003-2006 og 1500 kr for medlemmer født 2002 eller tidligere. Av disse summene utgjør medlemskontingenten 200 kr og treningsavgiften hhv 800 kr, 1000 kr og 1300 kr.

HBBK benytter medlemssystemet KlubbAdmin. Gjennom dette systemet sender vi ut alle fakturaer. For å “få tak i” fakturaen må det opprettes en bruker på Min idrett. Se veiledning : Veiledning til opprettelse av bruker på Min idrett.

Lisens :
Det skal betales lisens til Norges Basketballforbund, denne er en forsikring som alle må ha for å kunne spille kamper. Det blir sendt ut egen giro for dette. Pr i dag er lisenssatsene som følger : Senior født 1997 eller tidligere : kr 1200, spillere født  1998- 2002 kr 975 og  spillere født 2004 og som fyller 13 år i løpet av sesongen (mellom 1/7-16 og 1/7-17) : kr 560. Spillere født 2005 eller senere dekkes av idrettsforbundets barneidrettsforsikring.

Dugnader :
Vi ønsker å holde dugnadsarbeidet på et minimum. I stedet for dugnader har vi de siste årene hatt ett eller to lotterier i regi av Sportslotteriet pr sesong. Ett i november/desember og ett i februar/mars. I sesongen 16/17 blir det et lotteri i november.Det er ikke frivillig å delta i disse lotteriene. I tillegg kan vi ha en dugnad for en av våre sponsorer.

Treninger :
Sesongen 2015/16 har vi treninger følgende steder :  Hønefoss Arena, Veienmarka ungdomsskole og Hov ungdomsskole.

Drakter :
Drakter og shortser til kamper har klubben til utlån. Det er lagkontaktene som administrerer dette.

Salg av profileringsutstyr :
Se egen link på menyen til venstre eller klikk her

Lagkontakter :
Hvert lag skal ha en lagkontakt. Denne personen er bindeleddet mellom styret og spillerne/foreldrene på laget.
Lagkontaktens oppgaver er kort oppsummert :
– Ha kontroll på lagets drakter,
– Sette opp kjøreliste til bortekamper
– Organisere kafesalg og dommerbetaling på enkelte dager med hjemmekamper (øvrige foreldre bidrar)

Hjemmekamper :
Denne sesongen vil våre hjemmekamper spilles i Hønefoss Arena.

Bortekamper :
Region Øst, som vi hører til, strekker seg over fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. De fleste bortekampene spilles i Oslo og Akershus, men turer til de andre fylkene må også påregnes.

Klubbkvelder :
Vi prøver å få til noen sosiale arrangementer i løpet av sesongen. Da samler vi hele klubben på samme sted og har ulike aktiviteter.

Jul- og sommeravslutning :
Vi har som tradisjon å arrangere avslutning til jul og sommeren. Til disse arrangementene inviterer vi også foreldre og søsken.

 

Kontaktinfo :
Sportslig leder Tomas Johansen : mobli 413 03 240 eller epost post@honefossbasket.no