29. mai, 2023

Medlemsinfo

Her finnes litt info som kan være nyttig for våre medlemmer.

Medlemskontingent/Treningsavgift sesongen 2022/23:
Pr sesong skal medlemmene betale medlemskontingent og treningsavgift. Pr i dag er denne på 1500 kr for medlemmer født i 2013 eller senere, 1800 kr for medlemmer født 2009-2012 og 2100 kr for medlemmer født 2008 eller tidligere. Av disse summene utgjør medlemskontingenten 200 kr og treningsavgiften hhv 1300 kr, 1600 kr og 1900 kr.

Støttemedlem.

Alle som ønsker kan bli støttemedlem i HBBK. For hvert medlem som betaler medlemskontingent vil klubben får støtte.

Støttemedlemsskap koster 200 kr pr år. Verv gjerne mamma og pappa eller andre som vil støtte klubben.

HBBK benytter medlemssystemet KlubbAdmin. Gjennom dette systemet sender vi ut alle fakturaer. Faktura kommer som pdf-vedlegg i epost eller man kan «få tak i» fakturaen ved å opprette en bruker på Min idrett. Se veiledning : Veiledning til opprettelse av bruker på Min idrett.

Lisens sesongen 2022/23:
Det skal betales lisens til Norges Basketballforbund, denne er en forsikring som alle må ha for å kunne spille kamper. Det blir sendt ut egen giro for dette. Pr i dag er lisenssatsene som følger : Senior : kr 1299, spillere U14-U19  kr 980 og  spillere U13 som fyller 13 år i løpet av sesongen : kr 560. Spillere U12 og yngre dekkes av idrettsforbundets barneidrettsforsikring.

Dugnader :
Vi ønsker å holde dugnadsarbeidet på et minimum. I stedet for dugnader har vi de siste årene hatt ett lotteri i regi av Sportslotteriet pr sesong, i november/desember. For sesongen 2022/23 har styret bestemt at det ikke blir avhold lotteri.

Det er ikke frivillig å delta i disse lotteriene.

I tillegg får alle medlemmer en oppgave i forbindelse med U16 NM i Hønefoss Arena helga 28.-30.april 2023

Treninger :
Sesongen 2022/23 har vi treninger følgende steder :  Hønefoss Arena,  Benterudhallen, Ullerålhallen og Veienmarka ungdomsskole.

Drakter :
Drakter og shortser til kamper har klubben til utlån. Det er lagkontaktene som administrerer dette.

Salg av profileringsutstyr :
Se egen link på menyen til venstre eller klikk her

Lagkontakter :
Hvert lag skal ha en lagkontakt. Denne personen er bindeleddet mellom styret og spillerne/foreldrene på laget.
Lagkontaktens oppgaver er kort oppsummert :
– Ha kontroll på lagets drakter,
– Sette opp kjøreliste til bortekamper
– Organisere kafesalg og dommerbetaling på enkelte dager med hjemmekamper (øvrige foreldre bidrar)

Hjemmekamper :
Denne sesongen vil våre hjemmekamper spilles i Hønefoss Arena.

Bortekamper :
Region Øst, som vi hører til, strekker seg over fylkene Oslo og Viken. De fleste bortekampene spilles i Oslo-området, men turer til de andre steder i Viken må også påregnes.

Klubbkvelder :
Vi prøver å få til noen sosiale arrangementer i løpet av sesongen. Da samler vi hele klubben på samme sted og har ulike aktiviteter.

Jul- og sommeravslutning :
Vi har som tradisjon å arrangere avslutning til jul og sommeren. Til disse arrangementene inviterer vi også foreldre og søsken.

Kontaktinfo :
Leder Tomas Johansen : mobli 413 03 240 eller epost post@honefossbasket.no