InfoSkolecupen : Disse barneskolene er i semifinalen

28. januar, 2015by Tomas Johansen

Alle innledende kamper i årets skolecup er nå ferdigspilt. Disse lagene er videre til semifinalene.

Bareneskole jenter : Sundvollen, Helgerud, Veien og Tyristrand.
Barneskole gutter : Vik, Kirkeskolen, Sundvollen og Eikli.

Semifinalene trekkes i løpet av uke 6 i Hønefoss Sparebanks lokaler.

- Copyright - 2020 - Hønefoss Basketballklubb - post@honefossbasket.no -