29. november, 2023

Planleggingsmøte torsdag 6.juni

Styret inviterer alle spillere og foreldre på aldersbestemte lag til et planleggingsmøte i forkant av neste sesong. Det vil si spillere født 1996 og senere.

 Møtet avholdes på Veienmarka ungdomsskole torsdag 6.juni kl 18.00.

På møtet ønsker vi å snakke om følgende ting :

Kort oppsummering av sesongen 2012/13

Tanker og ønsker for sesongen 2013/14 fra spillere og foreldre

Styrets mål og ønsker for neste sesong

Eventuelt

Vel møtt !

Med sportslig hilsen

Tomas Johansen
Sportslig leder
Hønefoss BBK