Tredje dag av Skue Sparebanks skolecup i basketball Siste dag av innledende runder i Skue Sparebanks skolecup i basketball ble også en fartsfylt opplevelse. Mange gode prestasjoner og tidvis glimrende samspill gjorde det gøy å se på. Blant barneskolene var det Helgerud som kunne se seg svært godt fornøyd med dagen, siden de fikk begge...

                                                                        Tirsdag 31. januar Tid Stor bane Liten bane 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 Veienmarka – Hole (UG) Veienmarka – Hole (UJ) Veienmarka – Haugsbygd (UG) Hole – Ringerike Montessori (UG) Veienmarka – Haugsbygd (UJ) Haugsbygd – Ringerike Montessori (UG) Hole – Haugsbygd (UJ) Hole – Haugsbygd (UG) Veienmarka – Ringerike...

Vi har som tradisjon å reise på turnering på vårparten. I år blir det følgende turneringer – påmeldingsfrist for begge turneringer er 3.februar : Gøteborg Basketballfestival for Jenter 15 og Jenter 17 Mer info og påmelding : https://forms.gle/xVD8uUyjQqRJCw557 Hansa Cup for Gutter 15, Gutter 14 og Gutter 13 Mer info og påmelding : https://forms.gle/bKah2tTLTn9baMLX6

Årets Skue Sparebanks skolecup i basketball startet opp med friske oppgjør mandag. Denne første dagen var både barneskoler og ungdomsskoler i aksjon. Det ble vist mye god basketball, og det er tydelig at flere skoler har elever med gode ferdigheter. Alle lagene maktet å få ballen i kurven i alle kampene. Gledelig var det for...

Tirsdag 24. januar Tid Stor bane Liten bane 09.00 09.40 10.20 11.00 11.40 12.20 Benterud – Sokna (BG) Benterud – Ullerål (BJ) Sokna – Ringerike Montessori (BG) Benterud – Vik (BJ) Ullerål – Steinsfjorden Montessori (BG) Ullerål – Vik (BJ) Ullerål – Vik (BG) Sokna – Vik (BJ) Vik – Steinsfjorden Montessori (BG) Ullerål –...

Mandag 23. januar Tid Stor bane Liten bane 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 12.30 13.05 13.40 Tyristrand – Sokna (UJ) Sokna – Tyristrand (UG) Hallingby – Hov (UJ) Hallingby – Tyristrand (UG) Tyristrand – Hov (UJ) Hov – Sokna (UG) Sokna – Hov (UJ) Hov – Tyristrand (UG) Tyristrand – Hallingby (UJ) Røyse –...